est | eng | fin | swe

Teenused

·         Istutame metsakultuure -nii potitaimi, kui ka paljasjuurseid

·         Teostame metsakultuuride mehaniseeritud hooldust

·         Teostame metsanoorendike valgustusraiet

·         Teostame mittelikviitset harvendusraiet metsanoorendike  

       kvaliteedi tõstmiseks

·         Puhastame kuivenduskraave ja elektriliinide aluseid võsast

·         Metsast saadava materjali koguste ja tulukuse hindamine

·         Metsa turuväärtuse hindamine

·         Metsanduslik nõustamine

 

  • Pakume ka metsamaterjali väljaveoteenust. Huvi korral helistada OÜ Haarwoodi kontorisse:

Haarwood OÜ | Hommiku 4-8, Pärnu, Ph. 372 44 40114